Taito Satakunta
Ajankohtaista
Palvelut
• Kudonnan neuvonta
• Kurssit
• Taito-käsityökoulu
• Materiaalimyymälä
• Taito Shop
Ihanien tavaroiden kauppa
Taito–yrityspalvelut
Taitokeskukset
• Huittinen
• Kankaanpää
• Noormarkku
• Pori
• Rauma
• Sastamala
Lehtiarkisto
Liity jäseneksi
Säännöt
Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Taito Satakunta ry
Marttilankatu 10 38200 Sastamala toimisto@taitosatakunta.fi puh. 044 770 3101

2 Rekisterin nimi: Taito Satakunta ry:n jäsenrekisteri

3 Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen kerääminen perustuu yhdistyksen tarkoitukseen ja tehtävään. Yhdistyslain § 11 mukaan jäsenistä on pidettävä rekisteriä, josta käy ilmi jäsenen tiedot ja kotipaikka. Jäsenten tietoja kerätään, että voimme palvella heitä tiedottamalla toiminnastamme.
Jäsenrekisteriä käytetään asiakaslehden ja muun materiaalin postittamiseen, sähköpostikirjeiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen.

4 Käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa mainittua tarkoitusta varten.
Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta sopimuksen mukaiset toimenpiteet voidaan toteuttaa. (Se on esim. asiakaslehden lähettäminen postitse, kudonta-ajan varaaminen, kursseille ilmoittautuminen.)
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5 Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kotikunta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään jäsenyyden aikana henkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä, täydentää ja korjata jäsenen suostumuksella.

7 Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta (yhdistyksen) ulkopuolisille tahoille.

8 Henkilötietojen suojaus, säilytys ja säilytysaika

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain nimetyillä tehtäviensä vuoksi valtuutetuilla henkilöillä (yhdistyksen työsuhteessa oleva henkilöstö). Tietokoneet on suojattu salasanoin.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se jäsenrekisterin hoitamisessa on tarpeellista. Niitä voidaan säilyttää esim. kirjanpitotositteiden säilyttämisen ajan kuusi vuotta. Rekisterinpitäjä arvioi passiivisen tiedon tarpeen kolmen vuoden välein.

9 Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista sekä poistamista. Pyyntö osoitetaan kohdassa 1 ilmoitettuun rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen, osoitteeseen tai soittamalla yhdistyksen toimistoon. Kuitenkin niin, että rekisterinpitäjä voi varmistaa toimenpiteitä tehdessään esittäjän henkilöllisyyden. Oikaisuun ja vastaukseen on annettava kohtuullinen aika loma- ym. huomioiden. Samalla rekisterinpitäjä huolehtii, että virheellisiä tai poistattavia tietoja ei jää muihin mahdollisiin rekistereihin.